pv_domRzeczpospolita Polska stoi obecnie w momencie ważnego, strategicznego wyboru dotyczącego źródeł pozyskiwania energii. Ok. 40 % obecnie działających, węglowych bloków energetycznych pracuje ponad 50 lat i konieczne jest ich wyłączenie do 2020 r. Z drugiej strony, pomimo coraz wyższej efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych, zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) i kurczące się zasoby paliw kopalnych powodują, iż jedynym sensownym rozwiązaniem – w strategicznej wizji przyszłości – wydają się być właśnie technologie OZE. Fotowoltaika jest jedną z takich technologii, przy czym jest ona najmniej kontrowersyjna i najbardziej przyjazną środowisku i ludziom.

 

 

Wybór ten dotyczy nie tylko źródeł pozyskiwania energii, ale również przyszłego systemu jej sprzedaży i dystrybucji. Mikroinstalacje fotowoltaiczne zainstalowane na domach, małych zakładach przemysłowych i usługowych, budynkach użyteczności publicznej itp. generują energię w sposób rozporoszony. Niesie to ze sobą szereg korzyści w tym przede wszystkim; ograniczenie start przesyłowych i ograniczenie monopoli rynkowych dostawców energii. Systemy rozproszone to również wzmocnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Po pokojowej rewolucji i transformacji systemowej z 1989 r. Polacy w znaczny stopniu poszerzyli swoją wolność Dziś możemy cieszyć się suwerennością i swobodą podejmowanych decyzji i wyborów. I także już dziś możemy podjąć decyzję czy chcemy dołączyć do pionierów kolejnej wielkiej rewolucji, która rozpoczęła się w całym cywilizowanym świecie. Zmieni ona oblicze naszej Planety i przeniesie cywilizację na wyższy poziom, podobnie jak dwie wielkie poprzednie rewolucje tj. przemysłowa i informatyczna. Ta rewolucja ma już nawet swoją nazwę. To Rewolucja Technologii Energetycznych.