ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa OZE  – Konfederacja Lewiatan postuluje zmiany.

Co to są opusty

Rada OZE konfederacji Lewiatan chce zmian w ustawie OZE i włączenia w mechanizm wsparcia przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje. Obecny mechanizm wsparcia w formie opustów dedykowany jest wyłącznie Prosumentom tj. osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Mechanizm opustu polega na bilansowaniu energii oddanej do sieci elektroenergetycznej z energią z pobraną w stosunku 1 do 0,8 dla instalacji do 10 kW mocy i 1 do 0,7 dla instalacji do 40 kW mocy. Przedsiębiorcy będący właścicielami mikroinstalacji nie są praktycznie objęci żadnym mechanizmem wsparcia, gdyż nadwyżkę energii sprzedają po cenach hurtowych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Włączenie w mechanizm wsparcia przedsiębiorców postulował, podczas prac nad nowelizacją ustawy OZE prowadzonych w zeszłym roku, poseł Krzysztof Sitarski (Ruch Kukiz’15). Niestety strona rządowa nie uwzględniła tych uwag, natomiast obiecała się nad nimi pochylić w niedługim czasie. Do tej pory nic w tym temacie nie drgnęło i nie należy spodziewać się szybkich ruchów ze strony Ministerstwa Energii (ME). Obecnie na tapecie w ME są klastry energii, czyli temat skomplikowany, niejasny, wydający się być korupcjogennym i kumoterskim. Jasne i proste przepisy stymulujące rozwój sektora OZE na zasadach rynkowych wydają się nie leżeć w interesie obecnej władzy. A szkoda bo rozproszone OZE (szczególnie instalacje fotowoltaiczne) są idealnym rozwiązaniem stabilizującym sieć w okresie letnich szczytów zapotrzebowania energetycznego. Cóż, lato blisko i wypada powiedzieć: to do następnego 20 stopnia zasilania.